Prawo jazdy grupy C jest dokumentem przeznaczonym dla specyficznej grupy kierowców.

Kurs prawa jazdy grupy C jest dokumentem który przeznaczony dla specyficznej kategorii kierowców. Na kurs prawa jazdy kat c Warszawazgłaszają się te jednostki, które pragną kierować samochodami o masie powyżej trzy i pół tony. Umożliwia to podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz otwiera szansę kariery w sporej ilości przedsiębiorstwach. Polskie prawo dokładnie mówi, kto może brać udział początkowo w szkoleniu, a następnie także egzaminie. Określa także wszelkie zasady organizowania szkolenia dla kierowców a także określa kwalifikacje, jakie ci ostatni powinni zyskać, jeżeli edukacja powinna zostać odebrana za zakończoną powodzeniem. Pisząc o wymogach, jakie musi spełnić każdy kandydat na kierowcę tej kategorii, zazwyczaj zwraca się uwagę na wiek. Mamy do czynienia z pojazdami, których kierowanie związane jest z wielką odpowiedzialnością, nic zatem dziwnego, że mówimy o wyzwaniu, przed którym nie powinny stawać jednostki w młodym wieku. Minimalny wiek to dwadzieścia jeden lat, choć sam kurs można zacząć 3 miesiące wcześniej. Wiek ten może zostać obniżony do osiemnastki, choć w tej kwestii od takiej osoby oczekuje się tak zwanego kursu kwalifikacji wstępnej. Jednostki zainteresowane kierowaniem samochodów tej grupy nie powinni posiadać też poważnych problemów ze zdrowiem. Kursantom często bardzo trudno jest obiektywnie ocenić, o jakich dokładnie problemach zdrowotnych się mówi, konieczne jest zatem posiadanie odpowiedniego orzeczenia od lekarza specjalisty. W przeciwieństwie do prawa jazdy kategorii B, powinno się dostać również orzeczenie od psychologa.

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *